elAbogado

Sergi Trinidad Godo és un advocat amb despatx a Roses i a Girona. Màster en Advocacia, especialitat civil, penal, mercantil, administratiu i laboral.

E-MAIL: [email protected]

Especialitats:

 • Civil: Matrimonial, família, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil, accidents de trànsit, herències i successions, inmobiliari, arrendaments, compravendes i contractes.
 • Penal: Delictes i faltes.
 • Mercantil: Reclamacions de quantitat, monitoris, constitució i dissolució de societats.
 • Administratiu: Gestió d’expedients disciplinaris, recursos administratius, expropiacions forçoses, reclamacions davant les administracions, estrangeria.
 • Laboral: Reclamacions sobre permisos, vacances, reduccions de jornada, salaris. Dret de la seguretat social, extincions de contractes, acomiadaments, accidents de treball i Incapacitats.

 

Sergi Trinidad Godo es un abogado con despacho en Roses y en Girona. Máster en Abogacía, especialidad civil, penal, mercantil, administrativo y laboral.

E-MAIL: [email protected]

Especialidades

Sergi Trinidad Godo atiende las siguientes especialidades:

 • Civil : Matrimonial , familia, reclamaciones de cantidad, responsabilidad civil, accidentes de tráfico, herencias y sucesiones, inmobiliario, arrendamientos , compraventas y contratos.
 • Penal : Delitos y faltas.
 • Mercantil : Reclamaciones de cantidad, monitorios , constitución y disolución de sociedades.
 • Administrativo : Gestión de expedientes disciplinarios, recursos administrativos, expropiaciones forzosas , reclamaciones ante las administraciones, extranjería.
 • Laboral: Reclamaciones sobre permisos, vacaciones, reducciones de jornada, salarios. Derecho de la seguridad social, extinciones de contratos, despidos , accidentes de trabajo y Incapacidades .

Idiomas:

 • Castellano
 • Catalán

C/ Gran Via Pau Casals 167 17480 Roses, Girona, España